Chata – Pieninský národný park

h

Základné údaje

Zámerom vizualizácie bol návrh vstupnej “brány” do areálu chaty Pieniny spolu s návrhom parkoviska pre automobily, motocykle, ako aj umiestnenie predajných stánkov.Novinkou areálu bude aj vybudovanie autocampingu spolu so samostatnými sprchami a WC, čo je tiež súčasťou vizualizácie.

Autori projektu

Ing.arch. Roland Hoferica
Ing.Marcel Sedlár