Nájomné byty Košice

Nájomné byty Košice

Nájomné byty Košice 1 2 situácia POHĽADY h Základné údaje Plocha riešeného územia : 4 291 m2 Zastavaná plocha : 2 544 m2 Obostavaný priestor : 21 530 m3 Miesto stavby : Košice Stupeň projekt.dokumentácie : AŠ ( Súťaž )  Autori projektu Ing.arch. Roland...