Kurzweilovo jazero

Kurzweilovo jazero

Kurzweilovo jazero B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 h Základné údaje Štúdia sa zaoberá funkčným a priestorovým usporiadaním časti územia v tesnej blízkosti jazera Baňa ( Kurzweilovo jazero). Dôvod pre vypracovanie tejto štúdie je overenie zámeru...
Chata – Pieninský národný park

Chata – Pieninský národný park

Chata – Pieninský národný park vstup 1 2 3 4 h Základné údaje Zámerom vizualizácie bol návrh vstupnej “brány” do areálu chaty Pieniny spolu s návrhom parkoviska pre automobily, motocykle, ako aj umiestnenie predajných stánkov.Novinkou areálu bude aj...